Loading color scheme

Covid-info wedstrijden

Heb je vragen, neem dan contact op met de Covid-Coördinator van VC Houten Ronald-Jan. Dit kan in de zaal of via mail (voorzitter@vchouten.nl).


Regels bij wedstrijden op de locatie Molenwiek
* Reis je samen in de auto, dan is een mondkapje verplicht en de airco/recirculatie moet uit staan.
* Neem geen publiek mee. De zaalwacht zal bij overtreding van de regels verzoeken om je aan de regels te houden of te vertrekken.
* Je mag als team maximaal een half uur voor aanvang wedstrijd in de zaal zijn. Wacht buiten of boven op de tribune. Steeds met inachtneming van de anderhalve meter afstand.
* In de zaal mag je alleen aanwezig zijn als een directe rol hebt: (wissel)speler, coach, scheidsrechter of teller. 
* De spelers, scheidsrechter en teller mogen pas de zaal in als de vorige groep de zaal verlaten heeft. Tot die tijd kan je plaatsnemen op de tribune. 
* Maximaal 15 minuten binnen 1.5 meter tijdens een sportactiviteit wordt nog niet gezien als nauw contact, langer wel (denk hieraan als je coach of wisselspeler bent).

* Houd tijdens time-outs ook voldoende afstand, je mag dit (deels) in het veld doen. Ook mag er zonodig gebruik gemaakt worden van extra stoelen of reservebanken.
* Douchen en omkleden doe je zoveel mogelijk thuis. Ga je toch douchen, dan geldt ook daar de anderhalvemeterregel. Voor de vroege wedstrijd: omkleden en douchen na afloop mag pas als de late wedstrijden begonnen zijn en er ruimte in de kleedkamers is.
* In Café Eddies gelden de algemene horeca-regels.

* Er zijn desinfectiemiddelen beschikbaar (handgel bij binnenkomst van de sporthal, sprayflacons en papier in de hal).
* De gemeente zorgt voor juiste ventilatie-instellingen, we zetten zo mogelijk tijdens de wedstrijden de deuren open.
* Houd je aan de loopregels:

>> Bezoekende teams
Kom maximaal 40 minuten voor aanvang wedstrijd naar de Molenwiek! Loop via de gang naar de kleedkamers: kleedkamer 2 voor bezoekende damesteams, kleedkamer 4 voor bezoekende herenteams. Omkleden graag zoveel mogelijk thuis, zodat je in kleedkamers alleen schoenen hoeft te wisselen. Spullen meenemen naar de zaal. Na afloop: omkleden en eventueel douchen in dezelfde kleedkamer (2 resp. 4).

>> Teams van VC Houten
Loop via de gang naar de kleedkamers: kleedkamer 1 voor thuisspelende damesteams, kleedkamer 3 voor thuisspelende herenteams. Omkleden graag zoveel mogelijk thuis, zodat je in kleedkamers alleen schoenen hoeft te wisselen. Spullen meenemen naar de zaal. Na afloop: omkleden en eventueel douchen in dezelfde kleedkamer (1 resp. 3). 


Uiteraard gelden de algemene Covid-regels!
De volgende algemene (RIVM-)richtlijnen gelden ook tijdens het sporten:
* Gebruik je gezond verstand!
* Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan. Dit geldt voor iedereen!
* Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitgezonderd in het veld).
* Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high-fives of knuffels. Een punt mag slechts bescheiden gevierd worden. Scheidsrechters kunnen een maatregel wegens onbehoorlijk gedrag opleggen als je je daar niet aan houdt. 
* Vermijd hard stemgebruik. Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan. Ook is het verboden om door het net naar de tegenpartij te schreeuwen.
* Vermijd drukte.
* Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek aan de sportlocatie.
* Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent. Als je je niet houdt aan de regels, behouden de scheidsrechters zich het recht voor om je weg te sturen.


Aanvulling voor VC Houten-leden
Ieder team is verantwoordelijk voor het reinigen van de gebruikte materialen!
Zorg er dus voor dat de ballen, de scheidsrechterstoel, het telbord en de banken dus na afloop van je eigen wedstrijd gereinigd zijn!
We wensen jullie allemaal een goed en gezond volleybalseizoen toe!